Rum för minnen

Utställning
Permanent installation

Uppdrag: Utställningsdesign

Rum för minnen är en plats som handlar om minnen. historia, traditioner och döden. Projektet ska tillsammans med barn och ungdomar ge möjlighet till ökad kunskap om – och inflytande över – en del av livet som även berör dem. Projektet gjorde i samarbetet med ”BURB – Barn och ungas rätt till begravsningsplatsen”.