The Card Game

”The Card Game” är ett projekt som sträcker sig längre in i mig. Ett projekt som har varit krävande för att det berör djupare tankar hos mig om livet, om vår symbios med naturen, om vår anpassningsvilja till miljön, till samhället, om hopp och svek, om drömmar som inte släckts utan snarare får ny näring, om den svåra balansgången mellan kraft och skörhet.

Efter över 7 års arbete med kortspelet kommer jag att släppa, i en första etapp, ett set med 6 bilder. Dessa kommer att erbjudas som kvalitetstryck på konstpapper i 2 olika format (50X70 och 29,7×42). Dessa 6 bilder är en del av en serie med sammanlagt 18 olika uttryck som var och en för sig har en egen berättelse. En öppen berättelse som kan användas som en väg in till egna funderingar kring frågor som berör oss alla. 

Slutmålet är att så småningom kunna producera ett helt set i spelkortformat där korten kan samverka med varandra och skapa nya associationer till våra egna tankar.

Mer information om projektet kommer efter sommaren 2021. 

I miniatyrerna här nedan ser man hur varje motiv byter skepnad när man vänder det upp och ner. En annan dimension och tolkning öppnar sig.