Galleri

Upsidedown

Under de senaste åren har jag befunnit mig i en motivvärld som inte är en direkt avbildande verklighet. Snarare är den ett slags kalejdoskopisk spegelsal där skärvor av minnesbilder, inre landskap och fragment från historiska och nutida källor sammanfogats. 
 
Min inspiration är mellanrumsformer, Rorschack-testets bläckplumpar, former och figurer som gömmer sig i min omgivning, färger och mönster från historiska och nutida källor. Oftast utgår jag oftast från en känsla, eller en situation som jag vill gå till botten med. Verken jag skapar är vändbara. Hur bilden tolkas beror på hur du tittar på den, hur du mår och vem du är. 
 
Jag skissar, vänder och vrider, laborerar med färger, lägger till och drar ifrån. Den pigmentstarka gouachen är min favorit. Och just nu kulören ”Opera Pink”. Jag kallar mig diskbänks-surrealist.

Fler konstverk kommer våren 2022!

I miniatyrerna nedan ser du hur varje motiv byter skepnad när du vänder det upp och ner. En annan dimension och tolkning öppnar sig.

Efter mer än sju års arbete med dessa konstverk kommer jag att släppa, i en första etapp, ett set med sex bilder. Dessa erbjuds som konsttryck i två olika format – 50X70 cm och 29,7×42 cm (A3). Dessa sex bilder är en del av en serie med sammanlagt 18 olika uttryck som var och en för sig har en egen berättelse. En öppen berättelse som kan användas som en väg in till tegna funderingar kring frågor som berör oss alla. 

”Upsidedown” är ett projekt som sträcker sig längre in i mig. Ett projekt som har varit krävande för att det berör djupare tankar hos mig om livet, om vår symbios med naturen, om vår anpassningsvilja till miljön, samhälle, om hopp och svek, om drömmar som inte släckts utan snarare fått ny näring, om den svåra balansgången mellan kraft och skörhet.

Mitt mål är att så småningom kunna producera ett helt set i spelkortsformat där korten kan samverka med varandra och skapa nya associationer till våra egna tankar.

Följ min resa på Instagram @thesinksurrealist.