Galleri_old_version

Upsidedown

Under de senaste åren har jag befunnit mig i en motivvärld som inte är en direkt avbildande verklighet. Snarare är den ett slags kalejdoskopisk spegelsal där skärvor av minnesbilder, inre landskap och fragment från historiska och nutida källor sammanfogats. 
 
Min inspiration är mellanrumsformer, Rorschack-testets bläckplumpar, former och figurer som gömmer sig i min omgivning, färger och mönster från historiska och nutida källor. Oftast utgår jag från en känsla, eller en situation som jag vill gå till botten med. Verken jag skapar är vändbara. Hur bilden tolkas beror på hur du tittar på den, hur du mår och vem du är. 
 
Jag skissar, vänder och vrider, laborerar med färger, lägger till och drar ifrån. Den pigmentstarka gouachen är min favorit. Och just nu kulören ”Opera Pink”. Jag kallar mig diskbänks-surrealist.

Ny utställning 17 november-6 december 2022 

I miniatyrerna nedan ser du hur varje motiv byter skepnad när du vänder det upp och ner. En annan dimension och tolkning öppnar sig.

Efter sju års arbete med konstverken släppte jag, i en första etapp, ett set med sex bilder. De erbjöds som konsttryck i två olika format – 50X70 cm och 29,7×42 cm (A3). Dessa sex bilder är en del av en serie med sammanlagt 18 olika uttryck som var och en för sig har en egen berättelse. En öppen berättelse som kan användas som en väg in till egna funderingar kring frågor som berör oss alla. 

”Upsidedown” är ett projekt som sträcker sig långt in i mig. Det är ett arbete som har varit krävande då det berör djupare tankar om livet, om vår symbios med naturen, om vår anpassningsvilja till miljön, samhälle, om hopp och svek, om drömmar som inte släckts utan snarare fått ny näring, om den svåra balansgången mellan kraft och skörhet.

I november ställer jag ut tio verk från projektet.

Mitt mål är att producera ett helt set i spelkortsformat. I det kommer korten samverka med varandra och skapa nya associationer till våra egna tankar. 

Följ min resa på Instagram @thesinksurrealist.